Statsgalskab
substantiv, fælleskøn
En tilsyneladende meget smitsom sygdom, der udbredes fra folk med magt.
Symptomer: Der administreres efter et ikke eksisterende lovgrundlag, som opfindes til lejligheden,

Statsgalskab kan ramme både statsledere, ministre, ledere i den offentlige forvaltning og menige medarbejdere i forvaltningen. Smittekæden begynder som hovedregel ved en leder.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen behandling for eller kur mod sygdommen, hvorfor pelsning, aflivning og destruktion ses som den eneste løsning. Aflivning er ikke en forudsætning for hverken knusning eller afbrænding på forbrændingsanstalt, idet der er tale om en samfundskritisk sygdom, som derfor skal nedkæmpes hurtigst muligt.

På grund af manglende datagrundlag, lægges det til grund, at sygdommen ikke smitter efter aflivning.